FAQs Complain Problems

अपडेट

जन प्रतिनिधिहरु

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा जन प्रतिनिधिहरु यस प्रकार रहेका छन ।


श्री नाम्गेल जाङबु शेर्पा : नगर प्रमुख

सम्पर्क नम्बर : ९८४१३४४६९०

सम्पर्क ई-मेल : namgyal_108@yahoo.com


श्री गान्धीमाया तामाङ : नगर उप-प्रमुख

सम्पर्क नम्बर : ९८४२५३५३१२

सम्पर्क ई-मेल : gandhitamang12@gmail.com


 

श्री छोङबा  शेर्पा

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - १, टाक्सिन्दु ।

फोन : ९८४२८०००७४

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. १, टाक्सिन्दुका वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न.  पद  नाम, थर  वडा  मोबाईल नम्बर
१.

महिला वडा सदस्य 

श्री  सुमित्रा राई सोलु दु.न.पा.-१ ९७४५२७४५७४
२. दलित महिला वडा सदस्य   श्री गंगा माया कार्की 

सोलु दु.न.पा.-१

९८६०३३४१००
३.

वडा सदस्य 

श्री ल्हाक्पा याङजी शेर्पा सोलु दु.न.पा.-१ ९८४९२००२९२

४.

वडा सदस्य  श्री टेक बहादुर खालिङ राई सोलु दु.न.पा.-१

९८४१४८२३२४


श्री ङवाङ ठिले शेर्पा

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - २, बेनी ।

फोन : ९८५१०६९३७९

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. २, बेनीका वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि.न.

पद  नाम, थर 

वडा 

मोबाईल नम्बर 

१.

महिला वडा सदस्य  श्री पेलु लामा सोलु दु.न.पा.-२  ९८४२८९८२६९

२.

दलित महिला वडा सदस्य  श्री संगिता वि.क. सोलु दु.न.पा.-२  ९८४२९३००९६

३.

वडा सदस्य  श्री दानुरु शेर्पा सोलु दु.न.पा.-२  ९८४०७११५७६

४.

वडा सदस्य  श्री हिरा कजी श्रेष्ठ सोलु दु.न.पा.-२  ९८४३९११८३९

श्री  ल्हाक्पा गेलु शेर्पा

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ३, तामाखानी ।

फोन : ९८४२५३५४६१

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ३, तामाखानीका वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न.  पद नाम, थर  वडा  मोबाईल नम्बर 
१. महिला वडा सदस्य  श्री टिका माया मगर सोलु दु.न.पा -३  ९७४३०२८५८५
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री सुस्मिता वि.क. सोलु दु.न.पा -३ ९८६९०२९६३०
३. वडा सदस्य  श्री शेरव ग्याल्जेन तामाङ  सोलु दु.न.पा -३ ९८४४६६१०४५
४. वडा सदस्य  श्री मिलन कुमार पुलामी मगर सोलु दु.न.पा -३ ९८४१९६४२१६

श्री युवास तामाङ

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ४, फाप्लु

फोन : ९८५२८५००५०

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ४, फाप्लुको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न.   पद नाम,थर  वडा  मोबाईल नम्बर
१.  महिला वडा सदस्य  श्री अन्जु श्रेष्ठ सोलु दु.न.पा-४  ९८६२९५४७३१
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री कमला वि.क. सोलु दु.न.पा-४  ९८६५०५८३७२
३. वडा सदस्य  श्री जाङबु तामाङ सोलु दु.न.पा-४

९८६५४९८५५१

४. वडा सदस्य  श्री आङ फुर्वा लामा सोलु दु.न.पा-४

९८६५४९८५५१


श्री मिङमार तामाङ

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ५, सल्लेरी

फोन : ९७४३०२२४८७

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ५, सल्लेरीको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न.  पद नाम, थर वडा  मोबाईल नम्बर
१. महिला वडा सदस्य  श्री सुर्य माय तामाङ सोलु दु.न.पा.-५  ९८४३३९२५५९
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री हिरामाया कामी सोलु दु.न.पा.-५  ९८४२९३७८५३
३. वडा सदस्य  श्री पेम्बा शेर्पा सोलु दु.न.पा.-५  ९८६२८२०९०६
४. वडा सदस्य  श्री पासाङ शेर्पा  सोलु दु.न.पा.-५ 

९७६३०५०५४८


 

श्री  फुर्वा ग्याजेन शेर्पा

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ६, दोर्पु

फोन :९८५२८६६६११

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ६, दोर्पुको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि.न.  पद  नाम, थर  वडा  मोबाईल नम्बर 
१. महिला वडा सदस्य 

श्री सुजता तामाङ

सोलु दु.न.पा-६  ९८४१९१९५०१
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री माया विश्वकर्मा सोलु दु.न.पा-६  ९७४५२७१६२३
३. वडा सदस्य  श्री दावा शेर्पा सोलु दु.न.पा-६  ९८४०३०२६१३
४. वडा सदस्य  श्री धन कुमार श्रेष् सोलु दु.न.पा-६  ९८४१९४३६३७

श्री  सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा 

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ७, गार्मा

फोन : ९८५१०६३७२८

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ७, गार्माको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि.न.  पद  नाम,थर  वडा मोबाईल नम्बर 
१. महिला वडा सदस्य  श्री  मिना खत्री बस्नेत सोलु दु.न.पा.-७  ९८६३८६५१०८
२. दलित महिला वडा सदस्य   श्री वैसा कामी

सोलु दु.न.पा.-७ 

९७४६२१३७६८
३.  वडा सदस्य  श्री भलाकाजी कार्की  सोलु दु.न.पा.-७ ९८६२८९०८४४
४.  वडा सदस्य  श्री  बिर बहादुर तामाङ सोलु दु.न.पा.-७  ९८६१५७५०७७

श्री पासाङ कटुवाल

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ८, केरूङ

फोन : ९८६३००५८५०

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ८, केरुङको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि.न.  पद  नाम,थर  वडा  मोबाईल नम्बर
१. महिला वडा सदस्य  श्री  कल्पना थापा मगर सोलु दु.न.पा.-८  ९८४२९२९८९८
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री कोपिला परियार सोलु दु.न.पा.-८ ९८६३९९४५९५
३. वडा सदस्य  श्री  वेत बहादुर मगर सोलु दु.न.पा.-८  ९८६९८१९३९०
४.  वडा सदस्य  श्री  भुप बहादुर थापा मगर सोलु दु.न.पा.-८  ९८६२९५२४९३

श्री  धन राज तामाङ 

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ९, गोराखानी

फोन :  ९८५१११४५३८

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ९, गोराखानीको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि.न.  पद  नाम,थर  वडा  मोबाईल नम्बर
१. महिला वडा सदस्य  श्री  माया तामाङ सोलु दु.न.पा-९  ९८६४७१३३२०
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री शान्ती वि.क. सोलु दु.न.पा.-९  ९७४५२७१९२३
३. वडा सदस्य  श्री  भला काजी तामाङ सोलु दु.न.पा.-९  ९८६०४०४७५०
४. वडा सदस्य  श्री  बम बहादुर तामाङ सोलु दु.न.पा.-९  ९८४०३०७२३३

श्री  होम बहादुर मगर

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - १०, टाप्टिङ

फोन : ९८५११४९१२३

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. १०, टाप्टिङको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न. पद  नाम, थर  वडा मोबाईल नम्बर
१. महिला वडा सदस्य श्री  पासाङ पुटी शेर्पा सोलु दु.न.पा.-१०  ९८६११४३०३०
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री जगत कुमारी दमाई सोलु दु.न.पा.-१०  ९८६३८५०९५६
३. वडा सदस्य  श्री  ङवा शेर्पा सोलु दु.न.पा.-१०  ९८६३३११०३४
४. वडा सदस्य  श्री  तेन्जी शेर्पा सोलु दु.न.पा.-१०  ९८४०५८५१५६

श्री  टंक बहादुर कार्की

पद : वडाध्यक्ष, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ११, तिङला

फोन : ९८५२८३३०९०

सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ११, तिङलाको वडा सदस्य ज्युहरुको विवरण

सि. न. पद  नाम, थर  वडा मोबाईल नम्बर
१. महिला वडा सदस्य श्री  मिठुला खड्का सोलु दु.न.पा.-११  ९८६३७८३७०५
२. दलित महिला वडा सदस्य  श्री शोभा दमाई सोलु दु.न.पा.-११  ९८२२३१३५८४
३. वडा सदस्य  श्री  प्रेम कुमार राई सोलु दु.न.पा.-११  ९८४०९८१३०५
४. वडा सदस्य  श्री  आङ दावा शेर्पा सोलु दु.न.पा.-११  ९८४२९३७११३

श्री पेलु लामा: नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८४२८९८२६९


 

 

श्री अन्जु श्रेष्ठ : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६२९५४७३१


 

श्री मिना खत्री बस्नेत : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६३८६५१०८


 

श्री शान्ती वि.क.: नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९७४५२७१९२३


 

श्री  कुलध्वज घर्तिमगर: नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६९०२४३११


 

श्री आङ काजी शेर्पा  : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८६१५१२७७१


श्री निरकुमार नेपाली  : नगर कार्यपालिका सदस्य

सम्पर्क नम्बर : ९८४३०९२५४८