FAQs Complain Problems

अपडेट

पत्ताले बजार

Read More

पत्ताले बजार

Read More

सगरमाथा

Read More

सल्लेरी बजार

Read More

नुम्बुर हिमाल

Read More

Brief Introduction of Solududhkunda Municipality

Solududhkunda Municipality is the only one municipality of solukhumbu district. It was formed in 2071 mangsir 17 merging five VDC's such as salleri, loding, tamakhani, gaarma and beni. This municipality is located at eastern development region which has latitude 27.502103 and longitude 86.586122. In 2071, Dudhkunda Municipality had a population of 11,247 and area 254.3 square kilometer and in 2073 more vdc's were added such as Takshindu, Kerung, Gorakhani and Tapting and named as Solududhkunda municipality . At the time of 2068 Nepal census, the municipality had population 20,399 and area 538.09 square kilometer and at bikram sambat 2074 Phalgun 14, tingla vdc included within the solududhkunda municipality as a result, the total population and area is 24,323 and 565.06 square kilometer respectively. It is divided into 11 wards.

Population and Municipality Area (According to 2068 census)
Total Population : 24323
Area : 565.06 Square km

Main Festivals : Mani Rimdu, Lakhe Jatra, Bhumenach etc. 
Main Mountains and range : Mount Numbur, Mount Khutung, PK range, Raatnange, Kyamjey,
Silgudi, Saangiphuk, pataley etc.
Main Temples : Jwalamai Temple, Guptakali Temple, Changesthan Temple, Balathan Temple.

Tourism Area : 
Raatnange dada, Chiwang Gumba, Dudhkunda temple @ Phaplu, Jwalamai Temple @ Tamakhani, Guptakali Temple,
Gyam dada, Thupten Choling Gumba, Junbeshi, Chyalsa, Phungmoche Gumba, Saangiphuk,
Jhaaprey, Pataley dada, PK dada, Gauri taap etc.

Pages

News & Notices

Elected Official

नाम्गेल जाङबु शेर्पा
namgyal_108@yahoo.com
9841344690
गान्धीमाया तामाङ
gandhitamang12@gmail.com
9842535312
छोङ्वा शेर्पा
kccnepal@hotmail.com
9842800074
ङवाङ ठिले शेर्पा
ngawangs535@gmail.com
9851069379
लाक्पा गेलु शेर्पा
lhakgel@gmail.com
9842535461
युवास तामाङ
yuwaslama@gmail.com
9852850050
मिङमार तामाङ
mingmarsyngbo47@gmail.com
9852868000
फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पा
sherpa.phuri990@gmail.com
9852866611
सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा
sonamgsherpa@hotmail.com
9851063728
पासाङ कटुवाल
pasangkatwal@gmail.com
9863005850
धन राज तामाङ
tamangdhanraj85@gmail.com
9851114538
होम बहादुर मगर
homthapa75@yahoo.com
9851149123
टंक बहादुर कार्की
tankakarki322@gmail.com
9852833090

Official

कोपिला राई
kopilaraiofficial@gmail.com
9852822111

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी ( वडा सचिव ) ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

२. अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद फैसलाको प्रतिलिपि ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी ( वडा सचिव ) ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय ।
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सुचकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

२. बसाईसराईको लगत हस्तान्तरण फारमको सक्कल प्रति ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी ( वडा सचिव )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. सम्बन्धित बच्चाको बाबु र आमाको नागरिकता ।

२. नियमानुसार सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता ।

३. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने ।

४. अस्पतालमा जन्म भए अस्पतालको कागजात ।

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- ३५ दिन भित्र ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी ( वडा सचिव )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि: शुल्क ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. श्रीमान श्रीमतीको नागरिकता ।

२. श्रीमतीले नागरिकता नलिएको खण्डमा पतिको नागरिकता ।

३. माईती तर्फ बाबु र आमाको नागरिकता ( श्रीमान र श्रीमती दुवै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने ।)

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- प्रक्रिया मिलाई आएको खण्डमा सोहि दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानिय पञ्जिकाधिकारी ( वडा सचिव )
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. मृतकको नागरिकता ।

२. सूचना दिने मानिसको नागरिकता ।

३. सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्ति हुनुपर्ने ।

 

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- जेष्ठ नागरिकको हकमा चा.लु आ.वको मंसिर १५ गते भित्र दर्ता भए आगामी आ.व.को पहिलो चौमासिक देखि भत्ता पाउने र अन्यको हकमा सोही आ.व.मा निवेदन पेश गरे निवेदन पेश गरेको पछिल्लो चौमासिकमा भत्ता पाउने ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. एकल महिलाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भई निर्देशिका बमोजिम शर्त पुरा भएको र जेष्ठ नागरिकको हकमा ६८ वर्ष पुरा भएको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

२. बिधवा महिलाको लागि श्रीमानको मृत्युदर्ता  प्रमाण पत्र प्रतिलिपि, अन्यत्रबाट आएको भए बसाई सराई गरेको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साईजको २/२ प्रति फोटो, निवेदन ।

३. दलित जेष्ठको हकमा ६० वर्ष उमेर पुरा भएको नागरिकता प्रतिलिपि ।

४. दलित बालबालिका पोषण अनुदानको लागि ( जन्मदेखि पाँच बर्ष) जन्मदर्ता र आमा वा संरक्षकको नागरिकता प्रतिलिपि ।

५. अपाङ्ग परिचय पत्रको लागि जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालयवाट जारि गरिएको अपाङ्ग परिचय पत्र, नागरिकता वा जन्म दर्ता प्रमाण पत्र, पुर्ण अपाङ्गको हकमा संरक्षकको समेतको २ फोटो । 

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- प्रमाण पत्रको भएको निवेदन उपर स‍ोही दिन ।
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निवेदन दस्तुर र सिफारिस दस्तुर न.पाले तोके वमोजिम ।
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदक, निवेदक तथा नामसारी गर्नुपर्ने व्यक्तिको नागरिकता । 

२. जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता मृतकको २ वा सो भन्दा वढी हकदारहरु भएमा हकदारको उपस्थितिमा मञ्जुरीनामा ।

३. जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा ।

४. एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।

५. नाता प्रमाणित फोटोकपी आवश्यक भएमा नापी नक्सा र सम्बन्धित वडाको भन्दा अन्य वडाको हकमा स्थानीय तहको  किटानी सिफारिस पत्र वा वसाई सराई प्रमाण पत्र । 

Pages

अन्य