FAQs Complain Problems

अपडेट

योजना तथा परियोजना

योजना सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रथम नगरसभाबाट स्वीकृत भएको सम्पुर्ण योजनाहरुको सम्झौता नगरपालिका सम्पर्क गरि गर्न हुन र योजना संचालन गर्न गराउनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।