News and Notices

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा जवान पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक र जवान पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम भोलि मिति २०७४/१२/३० गते हुने भएकोले सम्बन्धित सबै उम्मेेदवार हरुलाई उपस्थिति हुन अनुरोध छ ।

Pages