सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना ।।

सूचना तथा संचार कार्यक्रम र हेल्लो मेयर कार्यक्रमसम्बन्धी आशयपत्र माग गरिएको सूचना ।।।

सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

ल्यापटप खरिदसम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सुचना ।।

बाेल पत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना

Pages